4/28/2009

Masking is fun...

As my final entrance in the scrapfeber challenge at Magdas, I did a really super fast page (max an hour - and for me that is like no time at all considering...) using my Tim Holtz' fence mask and cake paper. It was fun, I really like the depth and shades it gives. Quick fix... and that was good since I barely made deadline.

Idag har man från skolverk etc kommit på att pojkar presterar betydligt sämre än flickor i skolan och har gjort så de senaste 40 åren - OCH det är MÖJLIGT att man haft en problematisk fokusering på att ändra flickors beteenden istället för att också arbeta med pojkarna... Nähääää....

No comments: